สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานหิน

Bansapanhin Schoolประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

วันที่กิจกรรม : 2021-11-18

          ด้วยโรงเรียนบ้านสะพานหิน มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป.1ข และทาสีรั้วโรงเรียน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านสะพานหิน ที่ 70/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคาจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย   จึงประกาศราคามาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนบ้านสะพานหิน

  • Bansapanhin School
    11 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
    โทรศัพท์: 0862092048
    E-MAIL: sapanhinsc52020093@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสะพานหิน