สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานหิน

Bansapanhin Schoolนิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-11-17

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ????
นางสาวรุ่งเรือง ชูเจริญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย
นายนพชัย สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ได้ออกนิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านสะพานหิน

  • Bansapanhin School
    11 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
    โทรศัพท์: 0862092048
    E-MAIL: sapanhinsc52020093@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสะพานหิน